IT Szabályzat

itszabalyzat

Az Informatikai Biztonsági Szabályzat célja, hogy egységes struktúrában, áttekinthetően tartalmazza és összefoglalja a vállalat információbiztonsággal kapcsolatos eljárásait és szabályait. Hatálya kiterjed(het) a vállalat informatikai rendszerével kapcsolatba kerülő alkalmazottakra, üzemeltetőkre és alvállalkozókra.

 

Összefoglalva egy olyan belső intézkedés-gyűjtemény, amely a vállalaton belül működtetett rendszerekre vonatkozóan szabályozza a biztonsági intézkedéseket, szorosan illeszkedve a hatályos jogszabályokhoz és a vállalat egyéb előírásaihoz. Formája, struktúrája és tartalma lehet változó, igazodva mindig az azt alkalmazó vállalat méretéhez, vállalati kultúrájához, kialakított szabályozási rendszeréhez. Számos referenciával rendelkezünk vállalatok, pénzügyi szervezetek informatikai biztonsági szabályozásának területén.

itszabalyzat

Az Informatikai Biztonsági Szabályzat célja, hogy egységes struktúrában, áttekinthetően tartalmazza és összefoglalja a vállalat információbiztonsággal kapcsolatos eljárásait és szabályait. Hatálya kiterjed(het) a vállalat informatikai rendszerével kapcsolatba kerülő alkalmazottakra, üzemeltetőkre és alvállalkozókra.

 

Összefoglalva egy olyan belső intézkedés-gyűjtemény, amely a vállalaton belül működtetett rendszerekre vonatkozóan szabályozza a biztonsági intézkedéseket, szorosan illeszkedve a hatályos jogszabályokhoz és a vállalat egyéb előírásaihoz. Formája, struktúrája és tartalma lehet változó, igazodva mindig az azt alkalmazó vállalat méretéhez, vállalati kultúrájához, kialakított szabályozási rendszeréhez. Számos referenciával rendelkezünk vállalatok, pénzügyi szervezetek informatikai biztonsági szabályozásának területén.

A felülvizsgálat célja, hogy feltárja azon kockázatokat, amelyek a szervezet biztonságos és üzembiztos működését veszélyeztetik, továbbá azokat a hiányosságokat, melyek egy már kialakított és bevezetett biztonsági rendszer működtetése kapcsán lépnek fel. A felülvizsgálat eredményeként rávilágítunk a lefedendő kockázatokra, és a számos kockázatcsökkentő módszer közül azokat javasoljuk, melyek az adott szituációban leghatékonyabbak a kockázatarányos védelem kialakítására.

 

Azon szervezeteknél, melyeknél hatályos informatikai biztonsági szabályzatrendszer már létezik, annak értelmében az utasítások alapján kell üzemeltetni a biztonsági rendszert, melyek betartása, szakszerűséget és pontosságot követel, továbbá időszakonként átfogó ellenőrizést igényel.

itszabalyzat
itszabalyzat

A felülvizsgálat célja, hogy feltárja azon kockázatokat, amelyek a szervezet biztonságos és üzembiztos működését veszélyeztetik, továbbá azokat a hiányosságokat, melyek egy már kialakított és bevezetett biztonsági rendszer működtetése kapcsán lépnek fel. A felülvizsgálat eredményeként rávilágítunk a lefedendő kockázatokra, és a számos kockázatcsökkentő módszer közül azokat javasoljuk, melyek az adott szituációban leghatékonyabbak a kockázatarányos védelem kialakítására.

 

Azon szervezeteknél, melyeknél hatályos informatikai biztonsági szabályzatrendszer már létezik, annak értelmében az utasítások alapján kell üzemeltetni a biztonsági rendszert, melyek betartása, szakszerűséget és pontosságot követel, továbbá időszakonként átfogó ellenőrizést igényel.

Magyarországon minden ötödik vállalkozás szenvedett már el közvetlen anyagi kárt információbiztonsági problémák miatt. Célunk ügyfeleink információbiztonsági helyzetének felmérése, optimális információbiztonsági intézkedések bevezetésének támogatása, a munkavállalók biztonságtudatossági szintjének növelése, valamint az üzletfolytonosság biztosítása egy esetlegesen bekövetkező, nem várt leállás során.

 

Számunkra az információbiztonság nem pusztán informatikai biztonság, hanem a védendő értékek minden elemét, azaz az információt, az alkalmazásokat, az informatikai eszközöket, az infrastruktúrát, valamint az emberi erőforrásokat is teljes mértékben lefedi.

Magyarországon minden ötödik vállalkozás szenvedett már el közvetlen anyagi kárt információbiztonsági problémák miatt. Célunk ügyfeleink információbiztonsági helyzetének felmérése, optimális információbiztonsági intézkedések bevezetésének támogatása, a munkavállalók biztonságtudatossági szintjének növelése, valamint az üzletfolytonosság biztosítása egy esetlegesen bekövetkező, nem várt leállás során.

 

Számunkra az információbiztonság nem pusztán informatikai biztonság, hanem a védendő értékek minden elemét, azaz az információt, az alkalmazásokat, az informatikai eszközöket, az infrastruktúrát, valamint az emberi erőforrásokat is teljes mértékben lefedi.