Rendszerüzemeltetés
Az Online IT Consulting Kft. informatikai szolgáltatása az INFOservices, mely számítástechnikai rendszerek kiépítésével és felügyeletével foglalkozik.
Informatikai biztonsági audit

A felülvizsgálat célja, hogy feltárja azon kockázatokat, amelyek a szervezet biztonságos és üzembiztos működését veszélyeztetik, továbbá azokat a hiányosságokat, melyek egy már kialakított és bevezetett biztonsági rendszer működtetése kapcsán lépnek fel. A felülvizsgálat eredményeként rávilágítunk a lefedendő kockázatokra, és a számos kockázatcsökkentő módszer közül azokat javasoljuk, melyek az adott szituációban leghatékonyabbak a kockázatarányos védelem kialakítására.
Azon szervezeteknél, melyeknél hatályos informatikai biztonsági szabályzatrendszer már létezik, annak értelmében az utasítások alapján kell üzemeltetni a biztonsági rendszert, melyek betartása, szakszerűséget és pontosságot követel, továbbá időszakonként átfogó ellenőrizést igényel. Az informatikai körülmények esetleges változásait szintén figyelembe kell venni, ezért a kialakított szabályzatrendszert is időnként szükséges a változásokhoz igazítani. Ezeket az ellenőrzéseket és kisebb módosításokat is Informatikai Biztonsági Felülvizsgálat formájában végezzük el.